przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
205217 odwiedzin

Informacje o projekcie

A A A

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn. „Zwiększenie potencjału edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie. Łączna wartość projektu wynosi 157 440,42 zł., z czego 125 952,34 zł finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 180 uczniów / 79 kobiet województwa mazowieckiego w Sochaczewie do 30.06.2019r. poprzez objęcie ich ofertą edukacyjną w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe zakładają:

 1. Podniesienie kompetencji z języka angielskiego 42U/18K poprzez objęcie ich zajęciami dodatkowymi w okresie 2017/2019
 2. Podniesienie kompetencji matematycznych 14U/6K poprzez objęcie ich zajęciami dodatkowymi w okresie 2017/2019
 3. Podniesienie kompetencji cyfrowych 42u/18K poprzez objęcie ich zajęciami dodatkowymi z informatyki w okresie 2017/2019
 4. Podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 56u/26K poprzez objęcie ich zajęciami dodatkowymi w okresie 2017/2019

W ramach realizacji projektu ,, Zwiększenie potencjału edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie” są prowadzone następujące zajęcia:

 1. Szkolenia dla nauczycieli
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 3. Zajęcia wyrównawcze  z matematyki
 4. Zajęcia wyrównawcze informatyki
 5. Zajęcia z matematyki w formie eksperymentu
 6. Zajęcia z chemii w formie eksperymentu
 7. Zajęcia z biologii w formie eksperymentu
 8. Wyjazdy edukacyjne

    Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Do szkoły zostaną zakupione tablice interaktywne, różnego rodzaju przyrządy wykorzystywane w nauce matematyki, przyrody, chemii i informatyki. Dodatkowym atutem projektu są zaplanowane dla uczniów wyjazdy edukacyjne (łącznie cztery), w tym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a także do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

kontakt