przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
205216 odwiedzin

O Patronie szkoły

A A A

Patronem naszej szkoły jest Jan Paweł II


Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca koło Kęt i Lipnika (obecnie dzielnica Bielska-Białej). Ród Kaczorowskich pochodzi z Michałowa k. Szczebrzeszyna. Karol Wojtyła ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920 roku. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia Lolek. Był chłopcem bardzo utalentowanym i usportowionym. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.

Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932 r., zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat Edmund, brat Karola. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku. Od września 1930 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką. Już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz zachęcił go do przystąpienia do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem. Katecheta ten miał znaczny wpływ na rozwój duchowy młodego Karola Wojtyły. Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem - występował w przedstawieniach Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z wadowickich gimnazjów: żeńskiego im. Michaliny Mościckiej i męskiego im. Marcina Jadowity.

14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku. W pierwszym roku studiów Karol przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie. Czas od października 1938 do lutego 1941 roku to okres wytężonej nauki Karola na studiach, spotkań grupy literackiej, a także tworzenia własnej poezji. Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. W 1942 i 1943, jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej, udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie. 

Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo od jesieni 1940 przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. W tym okresie Karol związał się też z organizacją podziemną "Unia", powiązaną ze środowiskiem katolickim, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów. Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941. Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942, gdy postanowił on studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.

16 listopada 1946 roku alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. Już 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza, 2 listopada neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum (teraz Papieski Uniwersytet w Rzymie). 

Przez okres studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 roku ukończył studia z dyplomem summa cum laude. Pod kierunkiem wytrawnego teologa, dominikanina Reginalda Garrigou-Lagrange'a napisał pracę doktorską pt. Zagadnienia wiary u świętego Jana od Krzyża, jednak z powodu braku funduszy na wydanie jej drukiem nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł ten został mu przyznany dopiero w Polsce. W lipcu 1948 roku, na okres 7 miesięcy Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety. Od tego momentu rozpoczął się dla młodego księdza okres wycieczek i podróży z młodzieżą po Polsce. Wolny czas zawsze starał się spędzać z chłopcami i dziewczętami na łonie natury. W marcu 1949 roku Karol Wojtyła został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam też założył mieszany chorał gregoriański. 

Nadal często wyprawiał się na wycieczki z młodzieżą. Podczas wielu wycieczek ksiądz Wojtyła starał się zmylić ówczesną milicję i dlatego zdejmował sutannę i kazał nazywać się "wujkiem". W roku 1951 po śmierci kardynała Sapiehy, Karol Wojtyła został skierowany na urlop w celu ukończenia pracy habilitacyjnej. W tym okresie dużo uwagi poświęcił także pracy publicystycznej. Pisał wiele m.in. na temat chrześcijańskiej etyki seksualizmu. Dnia 12 grudnia 1953 jego praca Ocena możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maxa Schelera została przyjęta jednogłośnie przez Radę Wydziału Teologicznego UJ, jednak Wojtyła nie uzyskał habilitacji z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty. Karol Wojtyła powrócił do przerwanych obowiązków. Wykładał m.in. w seminariach diecezji: krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej (mieściły się one wszystkie w Krakowie) oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego wykłady obejmowały głównie teologię moralną i etykę małżeńską.

Konklawe

Konklawe, które odbyło się w październiku 1978 roku, to konklawe zorganizowane po nagłej śmierci papieża Jana Pawła I, którego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni, do 28 września 1978. Kościół katolicki oczekiwał, że pontyfikat papieża wybranego w czasie konklawe w sierpniu 1978 będzie trwał przynajmniej dekadę, jednak już po sześciu tygodniach należało ponownie dokonać wyboru głowy kościoła katolickiego na świecie. Konklawe rozpoczęło się 14 października, uczestniczyło w nim 111 kardynałów (w tym 25 z Włoch), między nimi Karol Wojtyła. Wśród papabili, jako dwaj główni kandydaci na nowego papieża wymieniani byli kardynał Giuseppe Siri, konserwatywny arcybiskup Genui, oraz liberalny Giovanni Benelli, arcybiskup Florencji jako bliski współpracownik Jana Pawła I. Pod uwagę brany był także Sebastiano Baggio. Według późniejszyh relacji, stronnicy Benelliego byli pewni co do jego wyboru na papieża. 

Do wyboru nowego papieża potrzeba było większości dwóch trzecich głosów plus jeden głos, jednak w pierwszych czterech głosowaniach żaden z kandydatów nie zbliżył się do wymaganej liczby 74 głosów. Kardynał Franz König, wpływowy i szeroko respektowany arcybiskup Wiednia, zasugerował wówczas kandydaturę kardynała kompromisowego, jakim miał być kardynał Karol Wojtyła z Polski. Stronnicy Siriego opowiedzili się za kandydatura Karola Wojtyły jako środka jednoczącego katolików. Podczas ostatniego, 8. głosowania, mającego miejsce o godz. 16:30 w poniedziałek 16 października, Karol Wojtyła, zgodnie z późniejszymi relacjami, miał uzyskać 99 głosów, co było liczbą dużo większą niż wymagane minimum. Wojtyła, zapytany, czy zgadza się z wyborem kolegium kardynalskiego, odpowiedział twierdząco. Przybrał wtedy imię Jana Pawła II. Karol Wojtyła został pierwszym papieżem nie-Włochem od czasów Holendra Hadriana VI, który został wybrany w 1522. 

O godzinie 18:18 ukazał się biały dym zwiastujący dokonanie wyboru. Oficjalne ogłoszenie wiernym rezultatów konklawe nastąpiło o 18:44. Kardynał Pericle Felici przedstawił je zwyczajową formułą: (Zwiastuję Wam radość wielką). Annuntio vobis gaudium magnum Habemus Papam: (mamy Papieża!) Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum..., a następnie przedstawił nowego papieża: Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyla qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli (Secundi)! (Karol, Świętego Rzymskiego Kościoła kardynał Wojtyła, który przyjął imię Jana Pawła /Drugiego/ !). Jan Paweł II powiedział do tłumów: Najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, ale jednocześnie jakże bliskiego poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji (...). Nie wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym... naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, to mnie poprawiajcie.

 

Informacje o pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski.

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej). Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji, prawdopodobnie ze względu na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego, który zarzuca Watykanowi prozelityzm. Jan Paweł II jako papież odwiedził m.in. Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy). 

Podróże apostolskie do Polski:

  • pielgrzymka (2-10 czerwca 1979)
  • II pielgrzymka (16-23 czerwca 1983)
  • III pielgrzymka (8-14 czerwca 1987)
  • IV pielgrzymka (1-9 czerwca, 13-20 sierpnia 1991)
  • V pielgrzymka (22 maja 1995)
  • VI pielgrzymka (31 maja-10 czerwca 1997)
  • VII pielgrzymka (5-17 czerwca 1999)
  • VIII pielgrzymka (16-19 sierpnia 2002)

(Źródło: wikipedia.org)

 

Kalendarium życia i pontyfikatu Jana Pawła II

* 18 maja 1920 - Karol Wojtyła przychodzi na świat w Wadowicach

* 13 kwietnia 1929 – śmierć matki Emilii

* 5 grudnia 1932– śmierć brata Edmunda

* 1938 - matura i rozpoczęcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim

* 1940-41 – przyszły papież pracuje fizycznie w kamieniołomach w Krakowie

* 18 lutego 1941 – śmierć ojca 

* 1942 – Karol Wojtyła wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie

* 1942 – rozpoczęcie studiów na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

* 1946 – ukończenie studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

* 1 listopada 1946 - święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy

* 1946–48 – studia teologiczne w Rzymie

* 1948 – powrót do Polski, objęcie wikariatu w parafii Niegowić w Małopolsce

* 1949-51 – objęcie wikariatu parafii św. Floriana w Krakowie, studia na Wydziale Teologicznym UJ, doktorat z teologii moralnej

* 1954 – wykłady z filozofii i teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

* 28 września 1958 – przyjęcie sakry biskupiej

* 11 października 1962 – pierwszy wyjazd na obrady Soboru Watykańskiego II

* 30 grudnia 1963 – mianowanie na arcybiskupa metropolitę krakowskiego

* 29 maja 1967 – podniesienie do stopnia kardynała

* 16 października 1978 – wybór Karola Wojtyły na papieża, przyjęcie imienia Jan Paweł II

* 22 października 1978 – uroczysta inauguracja pontyfikatu 

* 21 stycznia – 1 lutego 1979 – pierwsza podróż zagraniczna papieża do Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama

* 2-10 czerwca 1979 – I pielgrzymka do Polski 

* 13 maja 1981 – Ali Agca strzela do papieża na Placu św. Piotra w Rzymie

* Maj 1982 – podróż do Fatimy w Portugalii (papież dziękuje Matce Boskiej za ocalenie 13 maja 1981 roku)

* 10 października 1982 – kanonizacja błogosławionego męczennika o. Maksymiliana Kolbe

* 16 - 23 czerwca 1983 - II pielgrzymka do Polski 

* 23 marca 1986 – pierwszy Światowy Dzień Młodzieży

* 13 kwietnia 1986 - papież w rzymskiej Synagodze Większej

* 27 października 1986 - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu z udziałem 47 delegacji kościołów chrześcijańskich i 13 religii niechrześcijańskich

* 8 - 14 czerwca 1987 – III pielgrzymka do Polski 

* 20 kwietnia 1989 - spotkanie z delegacją NSZZ "Solidarność" i z Lechem Wałęsą

* 1 - 9 czerwca 1991 – IV pielgrzymka do Polski 

* 25 czerwca 1992 - papież podpisuje nowy Katechizm Kościoła Katolickiego

* 28 lipca 1993 - papież podpisuje konkordat zawarty między Polską a Stolicą Apostolską

* 19 września 1994 - ukazuje się książka Jana Pawła II pt. "Przekroczyć próg nadziei"

* 26 grudnia 1994 - Jan Paweł II został ogłoszony przez magazyn "Time" Człowiekiem Roku 1994

* 22 maja 1995 - krótka wizyta papieża w Skoczowie, Bielsku-Białej i w Żywcu 

* Listopad 1996 - papież świętuje 50-lecie święceń kapłańskich

* 15 listopada 1996 - do księgarń trafia książka Jana Pawła II pt. "Dar i tajemnica"

* 31 maja - 10 czerwca 1997 – V pielgrzymka do Polski

* 21 - 26 stycznia 1998 – podróż na Kubę

* Luty - marzec 1998 - ratyfikacja konkordatu z Rzeczpospolitą Polską, wymiana dokumentów konkordatowych

* 11 października 1998 - papież kanonizuje siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża - Edytę Stein

* 5 - 17 czerwca 1999 – VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 

* 24 - 25 grudnia 1999 - w Wigilię o północy papież otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na znak otwarcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

* 18 stycznia 2000 - nabożeństwo ekumeniczne w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

* 12 marca 2000 - Dzień Przebaczenia. Wyznanie win popełnionych przez ludzi Kościoła, Jan Paweł II przeprasza m.in. Żydów za prześladowania

* 20 - 26 marca 2000 - pielgrzymka do Ziemi Świętej

* 18 czerwca 2000 - Jan Paweł II otwiera w Watykanie 47. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

* 16 czerwca 2002 - kanonizacja Ojca Pio

* 16 - 19 sierpnia 2002 – VII pielgrzymka do Polski 

* Wiosna 2003 – na całym świecie ukazują się wydania „Tryptyku rzymskiego”

* Czerwiec 2004 – papież ogłasza rok 2005 Rokiem Eucharystii

* Styczeń 2005 – stan zdrowia papieża pogarsza się z dnia na dzień

* 9 lutego 2005 – Jan Paweł II nie bierze udziału w uroczystościach Środy Popielcowej

* Luty – marzec 2005 – papież podupada na zdrowiu, dwukrotnie przebywa w klinice Gemelli, lekarze dokonują zabiegu tracheotomii

* Luty - marzec 2005 – na całym świecie ukazują się przekłady nowej książki papieża pt. „Pamięć i tożsamość”

* 27 marca 2005 – Jan Paweł II udziela w Wielką Niedzielę milczącego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”

* 2 kwietnia 2005 – papież Jan Paweł II umiera w Watykanie

* 8 kwietnia 2005 – pogrzeb Jana Pawła II 

* 28 czerwca 2005 – oficjalne otwarcie procesu beatyfikacyjnego

opr. na podstawie:
Jerzy Piątek http://papiez.polska.pl/kalendarium/
J. Knaflewska: Jan Paweł II, Publicat, Poznań 2006

kontakt