przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
155603 odwiedzin

Rekrutacja do Klasy Pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1

A A A

<<< NABÓR DO PIERWSZEJ KLASY >>>

kliknij

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie zaprasza dzieci 6 i 7 letnie do dwóch oddziałów klas pierwszych.

Głównym celem naszej placówki jest dążenie do zapewnienia dzieciom najlepszych warunków rozwoju.

Zapewniamy opiekę bardzo dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej, która w sposób przemyślany doskonali posiadane umiejętności, podnosi kwalifikacje zawodowe, dostosowuje swoją pracę do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Oferujemy realizację zajęć umożliwiających dzieciom poznanie świata poprzez twórcze myślenie. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Preferujemy metody i formy pracy, które wspomogą rozwój ucznia z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału. Lekcje prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów.

Nasza placówka jest bezpieczna, dobrze wyposażona w sprzęt multimedialny umożliwiający naukę według nowych standardów.

Szczegóły oferty:

- wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

- atrakcyjne zabawy i zajęcia dydaktyczne,

- zajęcia w odnowionych i funkcjonalnie urządzonych salach w wydzielonej części szkoły, wyposażonych w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne) oraz nowe pomoce dydaktyczne,

- sala gimnastyczna do dyspozycji dzieci,

- pełne wyżywienie gotowane we własnej kuchni,

- możliwość korzystania z biblioteki i czytelni,

- zajęcia sensoryczne, tematyczne, sportowe,

- komputerowe programowanie w Scratchu,

- opiekę pielęgniarki, psychologa, pedagoga i logopedy,

- przed i po zajęciach obowiązkowych zapewniamy opiekę świetlicową, w ramach której oferujemy warsztaty kulinarne, papierowe szaleństwo (zajęcia kreatywne z wykorzystaniem kartki papieru),

- rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci,

- wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi,

- łazienki przystosowane do potrzeb małych dzieci,

- możliwość korzystania z pracowni szkolnych w zależności od potrzeb. 

<<< NABÓR DO PIERWSZEJ KLASY >>>

kliknij

kontakt