przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
185173 odwiedzin

Wyprawka Szkolna

A A A

Przysługuje uczniom:

-słabowidzącym,

-słabosłyszącym,

- z niepełnosprawnością,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym: z afazją, z autyzmem, z zespołem Apergera,

posiadający orzeczenie o potrzbie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Szczególowe informacje znajdują się na stronie -> LINK

kontakt