przejdź do Sochaczew.pl
100878 odwiedzin

Przedmiotowe Systemy Oceniania

A A A

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Przedmiotowy system oceniania z edukacji wczesnoszkolnej dla klas I w Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie

Przedmiotowy system oceniania z edukacji wczesnoszkolnej dla klas II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej nr 1 Rok szkolny 2018/19 klasy I i II

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasie I w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasie II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie


RELIGIA

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej nr 1 Rok szkolny 2018/19 klasy I i II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Rok szkolny 2018/19 klasy VII, VIII i III gimnazjum


JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Klasy VII szkoły podstawowej Klasa II - III gimnazjum Rok szkolny 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Klasy VII- VIII szkoły podstawowej Klasa III gimnazjum Rok szkolny 2018/2019


JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas 2-3 Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie, cykl kształcenia 2017-2019 Dla klas 7-8 Szkoły Podstawowej, cykl kształcenia 2017-1019


JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Rok szkolny 2017/2018 Cykl kształcenia 2017 -2019 Klasy 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Rok szkolny 2018/2019 Cykl kształcenia 2018 -2020 Klasy 7a, 7b, 7c, 7d

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Rok szkolny 2018/2019 Cykl kształcenia 2017 -2019 Klasy 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Rok szkolny 2018/2019 Cykl kształcenia 2016 -2019 Klasy 3a, 3b, 3c,3d,3e – oddziały gimnazjalne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Rok szkolny 2017/2018 Cykl kształcenia 2016 -2019 Klasy 2a, 2b, 2c,2d,2e – oddziały gimnazjalne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Rok szkolny 2017/2018 Cykl kształcenia 2015 -2018 Klasy 3a, 3b, 3c,3d,3e – oddziały gimnazjalne


HISTORIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS 7 i 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 2017/2019

Wymagania na poszczególne oceny z historii w Szkole Podstawowej Nr1 w Sochaczewie w klasie 7 W Roku szkolnym 2017/19 na podstawie wydawnictwa Nowa Era.

Wymagania na poszczególne oceny z historii w klasie ósmej w roku szkolnym 2018/19 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie na podstawie wydawnictwa Nowa Era.


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy ósmej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie . Rok szkolny 2018/2019

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie ósmej w roku szkolnym 2018/19 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie na podstawie wydawnictwa Nowa Era.

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla kl. II Gimnazjum zintegrowane z serią „ Dziś i jutro „ wydawnictwa Nowa Era W roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej Nr 1.

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla kl. III Gimnazjum zintegrowane z serią „ Dziś i jutro „ wydawnictwa Nowa Era w roku szkolnym 2018/19 w Szkole Podstawowej Nr 1.


MATEMATYKA

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Klasa 7 cykl kształcenia 2018-2020 rok szkolny 2018/2019

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Klasa 8 cykl kształcenia 2017-2019 rok szkolny 2018/2019

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Klasa 3 Gimnazjum cykl kształcenia 2016-2019 rok szkolny 2018/2019


FIZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Rok szk. 2018/2019

Szczegółowe wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej oraz programu nauczania fizyki w szkole podstawowej w.g. WSiP B.Sagnowska „Świat fizyki”

Szczegółowe wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej oraz programu nauczania fizyki w gimnazjum B.Sagnowska „Świat fizyki” (nr P-99/09 w szkolnym zestawie programów)


BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie klasy 7,8 2017-2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie klasy 7,8 2017-2019PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII w klasach gimnazjalnych III Szkoły Podstawowej nr 1 w Sochaczewie 2018-2019

 


 

GEOGRAFIA

Przedmiotowy system oceniania – geografia rok szkolny 2018/2019 , klasa 8a i 8f Szkoły Podstawowej nr 1 w Sochaczewie

Przedmiotowy System Oceniania GEOGRAFIA (obowiązuje od roku szkolnego2017/18)

Przedmiotowy system oceniania – geografia – klasy 7 i 8 - rok szkolny 2018/2019

 


 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA KLASA 8 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie Rok szkolny 2018/2019

Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa ODDZIAŁY GIMNAZJALNE Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie Rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

 


 

INFORMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA klasy I Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie Rok szkolny 2017/2018 I 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA klasy VII Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie Rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA klasy VIII Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie Rok szkolny 2018/2019


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie 2017/2018 kl.VII, 2018/2019 kl.VII, VIII, 2017/2018 kl. II, III gimnazjum 2018/2019 kl. III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie 2017/2018 kl. III a gimnazjum


ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KLASACH 3 GIMNAZJUM w roku szkolnym 2018/2019


MUZYKA

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasie 7 Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018.


DORADZTWO ZAWODOWE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie w roku szkolnym 2018/2019

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość