przejdź do Sochaczew.pl
106859 odwiedzin

Rekrutacja do Klasy "Zerowej" Szkoły Podstawowej nr 1

A A A

<<< NABÓR DO PRZEDSZKOLA >>>

kliknij

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie zaprasza dzieci 5 i 6 letnie do oddziału zerowego dziesięciogodzinnego z pełnym wyżywieniem z możliwością wyboru opcji pięciogodzinnej bez wyżywienia lub z częściowym wyżywieniem.

Głównym celem naszej placówki jest dążenie do zapewnienia dzieciom najlepszych warunków rozwoju.

Zapewniamy opiekę dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej, która systematycznie i w sposób przemyślany doskonali posiadane umiejętności, podnosi kwalifikacje zawodowe, dostosowuje swoją pracę do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Oferujemy realizację zajęć umożliwiających dzieciom poznanie świata poprzez twórcze myślenie. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Preferujemy metody i formy pracy, które wspomogą rozwój ucznia z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału.

Nasza placówka jest bezpieczna, dobrze wyposażona w sprzęt multimedialny umożliwiający naukę według nowych standardów.

Szczegóły oferty:

- wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

- atrakcyjne zabawy i zajęcia dydaktyczne,

- zajęcia w odnowionych i funkcjonalnie urządzonych salach w wydzielonej części szkoły, wyposażonych w sprzęt multimedialny oraz nowe pomoce dydaktyczne,

- sala gimnastyczna do dyspozycji dzieci,

- pełne wyżywienie gotowane we własnej kuchni,

- naukę religii,

- zajęcia rytmiki,

- naukę języka angielskiego,

- możliwość korzystania z biblioteki i czytelni,

- zajęcia sensoryczne,

- kąciki tematyczne,

- opiekę pielęgniarki, psychologa, pedagoga i logopedy,

- w oddziale pięciogodzinnym przed i po zajęciach obowiązkowych zapewniamy opiekę świetlicową,

- rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci,

- wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi,

- łazienki przystosowane do potrzeb małych dzieci

- możliwość korzystania z pracowni szkolnych w zależności od potrzeb. 

Więcej szczegółów w sekretariacie szkoły.

<<< NABÓR DO PRZEDSZKOLA >>>

kliknij

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość