przejdź do Sochaczew.pl
106858 odwiedzin
Jego śladami chcemy iść…

     Takie  motto towarzyszyło uroczystości, która odbyła się 22 maja 20019 roku w naszej szkole. Ten dzień przejdzie do historii, bowiem  oficjalnie nadano naszej placówce imię wielkiego Polaka Jana Pawła II.

Dzień wcześniej, czyli 21  maja, cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele oraz  pracownicy administracji i obsługi, przemaszerowali ulicami miasta, by wziąć udział w uroczystej mszy świętej, podczas której poświęcono sztandar.  

    W środę uroczystość, którą prowadzili uczniowie klasy 8d Natalia Zasada i Piotr Wolski  rozpoczęła  dyrektor Małgorzata Gorgis. Przedstawiła zaproszonych gości, wśród których znaleźli się posłowie, radni, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy sochaczewskich szkół, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie, a także byli pracownicy i absolwenci.

       Sztandar i imię Jana Pawła II dla Szkoły Podstawowej nr 1 nadano na mocy uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie. Jej treść odczytał przewodniczący rady, Sylwester Kaczmarek.

Zaproszeni goście, w tym fundatorzy sztandaru, wbili symboliczne gwoździe. Dokonali tego m.in.: poseł Maciej Małecki, wicemarszałek sejmiku województwa mazowieckiego – Adam Orliński, przewodniczący Rady Miasta  – Sylwester Kaczmarek, zastępca burmistrza - Marek Fergiński, przedstawiciel starostwa powiatowego – Michał Orzeszek, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Jerzy Pawłowski, ksiądz z parafii św. Wawrzyńca – Grzegorz Krupa, przedstawicielka Rady Rodziców – Beata Domańska, reprezentująca samorząd szkolny SP 1 uczennica klasy 8a – Natalia Donat, przedstawicielka Rady Pedagogicznej SP 1 Maria Maćkowiak. Ostatni gwóźdź wbił uczeń klasy 7c – Dominik Słupski, który przeznaczył całe swoje oszczędności na ufundowanie sztandaru. Został za to nagrodzony  gromkimi brawami.

     Następnie nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru, który  z rąk rodzica przejęła  dyrektor szkoły i przekazała  uczniom ze słowami: Przekazuję Wam sztandar szkoły, symbol Waszej uczniowskiej tożsamości – strzeżcie jego honoru.

Uczeń klasy 8c przejął go ze słowami: Przyjmujemy ten sztandar z godnością i honorem. Będziemy go strzec, a swoją postawą i pilnością w nauce udowodnimy, iż zasługujemy, by trwać przy nim!.

Ważnym momentem było także ślubowanie przedstawicieli poszczególnych klas.

      Część oficjalną zakończyła prezentacja naszego sztandaru. Ma on: 120 x 100 cm, rewers w kolorze beżowym,  wykończony złotym otokiem i złotymi frędzlami. Znajduje się na nim napis Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II. W jego centralnej części widnieje haftowany wizerunek papieża Polaka. Awers jest w kolorze czerwonym z wizerunkiem polskiego godła – Orła Białego. Pod nim wyszyto złoty napis Sochaczew 2019.

Następnie krótkie przemówienia okolicznościowe  wygłosili zaproszeni goście, m.in. poseł Maciej Małecki, zastępca burmistrza Marek Fergiński, wicemarszałek Sejmiku Mazowieckiego- absolwent Gimnazjum nr1- Adam Orliński,  przedstawiciel kuratorium Jerzy Pawłowski, prezes Oddziału Helena Bajurska, przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Fiedukowska oraz dyrektorzy miejskich    i gminnych szkół. Przybyli oprócz gratulacji wręczyli na ręce dyrektora prezenty.

     Uroczystość zakończyła się programem artystycznym Jego śladami chcemy iść, który przybliżył postać Patrona szkoły.  Zaprezentowali się w nim uczniowie klasy 8a oraz przedstawiciele klas pierwszych i drugich.

A A A
22.05.2019
godz.12:41
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość