przejdź do Sochaczew.pl
88506 odwiedzin
Pasowanie na ucznia

To było piękne październikowe przedpołudnie. Dla uczniów pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Sochaczewie było wyjątkowo uroczyste. Ubrani na galowo pierwszoklasiści mieli w tym dniu, czyli 26. 10. 2018r., zostać pełnoprawnymi uczniami szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie nastąpiła część artystyczna, podczas której najmłodsi odpowiadali na pytania króla Ołówkosia, czyli starszego kolegę, który tego dnia wcielił się w tę rolę. Musieli zaprezentować się w śpiewaniu piosenek i recytacji wierszy, a także odpowiedzieć na pytania dotyczące naszej Ojczyzny. Egzamin pierwszoklasiści zdali celująco. Król i królowa oraz towarzyszący im dworzanie oznajmili, że próba wypadła pomyślnie, więc mogą przystąpić do pasowania. Tego uroczystego aktu dokonała pani dyrektor wraz z obecnym na uroczystości burmistrzem Piotrem Osieckim. Każdy uczerń otrzymał uroczysty akt pasowania na ucznia oraz książkę. Po pasowaniu nastąpiła część mniej oficjalna. Głos zabrał burmistrz, który przypomniał zebranym, że kiedyś był uczniem naszej szkoły. Wspomina ją bardzo miło. Tego samego życzył pierwszakom- niech po latach wspomnienia z „Jedynki” będą kojarzyć się jak najprzyjemniej. Głos zabrała także przedstawicielka Rady Rodziców, Dorota Fiedukowska, , która życzyła dzieciom udanego pobytu w szkole, dobrych, a nawet bardzo dobrych ocen i wielu przyjaciół. Nie zabrakło oczywiście podziękowań od rodziców świeżo pasowanych uczniów. Uroczystość zakończyła się podziękowaniami dla wszystkich uczestników. Najważniejsi tego dnia uczniowie udali się na świętowanie do klas, gdzie na dzieci i wszystkich zebranych czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

A A A
28.10.2018
godz.08:33
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość