przejdź do Sochaczew.pl
97418 odwiedzin
"Bezpieczni na drodze"

 

W tym tygodniu dzieci z oddziału przedszkolnego utrwalały i poszerzały wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze. Rozmawialiśmy na temat znaków drogowych, byliśmy na spacerach utrwalających poznane zasady odgrywaliśmy scenki i bardzo dobrze bawiliśmy się przy tym. 
Jednocześnie dzieci rozwijały: 
* kompetencje matematyczne poprzez orientację przestrzenną oraz intuicję geometryczną; 
* przygotowywały się do podjęcia nauki czytania i pisania poprzez ćwiczenia słuchu fonematycznego, odczytywanie całościowe wyrazów, rozwijanie sprawności manualnej; 
* sprawność ruchową; 
*spostrzeganie wzrokowe poprzez wyszukiwanie takich samych przedmiotów, odnajdywanie takich samych symboli; 
*spostrzeganie słuchowe poprzez między innymi wystukiwanie rytmów, wyodrębnianie słów, sylab i głosek  

 

A A A
21.09.2018
godz.21:40
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość